Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> nabia >> shells >> fizsh
nabia  ] [  etiona  ] [  aramo  ]
[ Källkod: fizsh  ]

Paket: fizsh (1.0.9-1)

Friendly Interactive ZSHell

Fizsh is a frontend to Zsh. It provides the user with interactive syntax highlighting and a Matlab-like history search facility. At the same time it can handle Bourne syntax.

Andra paket besläktade med fizsh

  • beror
  • rekommenderar
  • föreslår
  • dep: zsh (>= 4.3.9)
    shell with lots of features

Hämta fizsh

Hämtningar för alla tillgängliga arkitekturer
Arkitektur Paketstorlek Installerad storlek Filer
all 29,7 kbyte153 kbyte [filförteckning]