Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paketler >> nabia >> tumbler-common >> all >> Dosya listesi

tumbler-common paketinin all nabia dosya listesi

/etc/xdg/tumbler/tumbler.rc
/usr/share/doc/tumbler-common/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tumbler-common/copyright
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/TumblerAbstractThumbnailer.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/TumblerCache.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/TumblerFileInfo.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/TumblerProviderFactory.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/TumblerProviderPlugin.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/TumblerThumbnail.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/TumblerThumbnailerProvider.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/api-index-full.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/extension-api.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/extension-tutorial.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/home.png
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/index.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/left-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/left.png
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/miscellaneous.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/object-tree.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/pt01.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/right-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/right.png
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/style.css
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/thumbnails.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/tumbler-Error-Domain-and-Types.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/tumbler-Various-Enumeration-Types.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/tumbler-Version-Information-and-Compatibility-Checks.html
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/tumbler.devhelp2
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/up-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/tumbler/up.png
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/ast/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/be/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/bg/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/bn/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/cs/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/el/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/en_AU/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/en_GB/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/eu/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/fi/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/gl/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/he/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/hr/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/hy_AM/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/id/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/is/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/ja/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/kk/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/ko/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/lt/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/lv/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/ms/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/nb/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/nl/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/nn/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/oc/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/pa/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/pt/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/pt_BR/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/ro/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/si/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/sk/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/sl/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/sq/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/sr/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/te/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/th/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/tr/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/ug/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/uk/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/zh_HK/LC_MESSAGES/tumbler.mo
/usr/share/locale/zh_TW/LC_MESSAGES/tumbler.mo