Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Packages >> nabia >> virtual >> transfig
etiona  ] [  nabia  ] [  aramo  ]

Віртуальний пакунок: transfig

Це — віртуальний пакунок. Перегляньте Політику Debian щоб дізнатись про визначення віртуальних пакунків.

Пакунки що надають transfig

fig2dev
Utilities for converting XFig figure files