Skip to content
Sections
>> Trisquel >> Paket >> nabia >> virtual >> transfig
etiona  ] [  nabia  ] [  aramo  ]

Virtuellt paket: transfig

Detta är ett virtuellt paket. Se Debians policy för en definition av virtuella paket.

Paket som tillhandahåller transfig

fig2dev
Utilities for converting XFig figure files